Rekonstrukce rodinného domu

Dolní Sklenov, 2017

REKONSTRUKCE

Stavební parcely s atmosférou a geniem loci jsou většinou už zabrané. Může to být i důvod ke koupi staršího objektu a jeho následné rekonstrukci. Rozhodli se tak i majitelé rekreačního objektu, který stojí v kopci s nádherným výhledem přímo na hrad Hukvaldy.

Stávající stav
Navržený stav

 

ŠIRŠÍ VZTAHY

Pozemek se rozkládá v protisvahu samotného hradu Hukvaldy, takže je z pozemku na hrad krásný výhled. Převýšení pozemku je cca 12m a stoupá od jihozápadu k severovýchodu. Svah je koncipován jako více různých teras a mezi nimi stoupají schody k řešenému objektu.

Příjezd k pozemku je z nižší části, tedy z jihozápadu. Ze severozápadu navazuje na zahradu les.

Okolní zástavba je rekreačního, místy obytného charakteru – chaty a rodinné domy s podkrovím.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Dům je řešen jako podsklepený, jednopodlažní dům s podkrovím a je zasazen do svahu.

Stávající půdorys domu se skládá ze dvou obdélníků- menšího a většího. Větší obdélník je uzavřen podkrovím pro spaní s výrazně áčkovou střechou. Menší obdélník do podkroví nepokračuje.

Rekonstrukce domu spočívá v prolnutí těchto dvou obdélníků do jednoho celku s podkrovím. To má navrženo vyšší boční stěny a menší sklon střechy pro lepší využitelnost.

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Místo stávajícího neodpovídajícího schodiště je v 1.NP navržena koupelna. Nové schodiště je umístěno v nově přidaném sjednocení. Propojuje přízemí nejen s podkrovím, ale také se sklepem.

V podkroví jsou nově navrženy dva pokoje a také koupelna.

Pro venkovní schodiště je navrženo zastřešení a u vstupu nová krytá terasa. Stávající balkón je mírně rozšířen.

Půdorys 1.NP stávajícího stavu
  
Půdorys 1.NP navrženého stavu

1.01 veranda

1.02. wc

1.03 chodba se schodištěm

1.04 kuchyň

1.05 obývací pokoj

1.06 balkón

1.01 vstupní chodba

1.02. wc

1.03 koupelna

1.04 obývací pokoj

1.05 kuchyň

1.06 schodiště

1.07 balkón

1.08 závětří

1.09 krytá terasa

Půdorys 2.NP stávajícího stavu
  
Půdorys 2.NP navrženého stavu

2.01 chodba

2.02. spaní

2.01 chodba

2.02. koupelna

2.03 ložnice

2.04 pokoj

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Stávající dřevostavba podkroví bude zcela shozena, zůstane pouze komín. Nově bude proveden strop nad prvním podlažím. Zděné stěny prvního podlaží budou v odpovídající výšce zpevněny věncem a na něj bude položen nově navržený strop z keramických vložek a keramobetonových nosníků. Nově navržené podkroví bude řešeno jako dřevostavba sloupkového systému s krovem. Pro střechu bude použita maloformátová plechová krytina. Dům bude zateplen polystyrenem. Okna budou použita dřevěná. Nově navržená terasa a zastřešení schodiště bude vystavěno z dřevěných prvků.

With: Lukáš Miketa Type and year: 2017 Location: Dolní Sklenov Visualizations: Alice Kuchařová Area: 105 sqm