Basketball hall

Ostrava, 2016

BUILDING DYNAMICS
Pro vlastní budovu SNAKES arény jsme zvolili klasickou formu vazníkové haly.
Hlavním konstrukčním a estetickým prvkem je asymetrický dřevoocelový rámový vazník.
Ten svým dynamickým tvarem vkládá do stavby napětí.BASKETMIC

CONCEPT

1/ Main basketball field and tribune
Při tvorbě základního tvaru haly jsme vycházeli z rozměrů basketbalového hřiště, jež splňuje podmínky pro konání mezinárodních soutěží, a také rozměrů tribuny pro 650 diváků.

Model

2/ Shape of the main truss
Hmotu hlavního hřiště a tribuny jsme překlenuli dřevoocelovým rámovým vaznikem, jež se stal hlavním estetickým prvkem haly.

Model

3/ Facilities and accommodation
K hmotě hlavního hřiště jsme do dvou pater přidružili zázemí šaten, technického vybavení, prostor klubu a ubytování pro sportovce.

Model

4/ Training basketball field
Tréninkové hřiště nepotřebuje tak velkou přidruženou tribunu, proto jej lze umístit na kolmo k hlavnímu hřišti.

Model

5/ Lobby and restaurant
Mezi obě hřiště je vložen hranol restaurace s výhledem na obě hrací plochy.
Ze západní strany je vstup pro diváky do foyer a s přístupem k oběma hřištím a restauraci.
Z druhé strany je oddělený vstup pro sportovce do zázemí a prostor klubu.

Model

6/ Unification of shapes
Konečný vnější tvar objektu je definován křivkami vazníků a vymezuje prostory hřišť a centrální tribuny. Do tohoto primárního systému jsou pak vloženy hranoly zázemí a přidružených prostor.

Model

With: Technoprojekt Co-author: Tomáš Suchoň Type and year: Preliminary study, 2016 Location: Ostrava [CZ] Estimated cost: 110,0 mil. CZK