Basketbalová hala

Ostrava, 2016

DYNAMIKA BUDOVY
Pro vlastní budovu SNAKES arény jsme zvolili klasickou formu vazníkové haly.
Hlavním konstrukčním a estetickým prvkem je asymetrický dřevoocelový rámový vazník.
Ten svým dynamickým tvarem vkládá do stavby napětí.BASKETMIC

VÝVOJ KONCEPTU

1/ Hlavní hřiště a tribuna
Při tvorbě základního tvaru haly jsme vycházeli z rozměrů basketbalového hřiště, jež splňuje podmínky pro konání mezinárodních soutěží, a také rozměrů tribuny pro 650 diváků.

Model

2/ Tvar hlavního vazníku
Hmotu hlavního hřiště a tribuny jsme překlenuli dřevoocelovým rámovým vaznikem, jež se stal hlavním estetickým prvkem haly.

Model

3/ Zázemí sportovců a ubytování
K hmotě hlavního hřiště jsme do dvou pater přidružili zázemí šaten, technického vybavení, prostor klubu a ubytování pro sportovce.

Model

 

4/ Tréninkové hřiště
Tréninkové hřiště nepotřebuje tak velkou přidruženou tribunu, proto jej lze umístit na kolmo k hlavnímu hřišti.

Model

5/ Vstupní hala a restaurace
Mezi obě hřiště je vložen hranol restaurace s výhledem na obě hrací plochy.
Ze západní strany je vstup pro diváky do foyer a s přístupem k oběma hřištím a restauraci.
Z druhé strany je oddělený vstup pro sportovce do zázemí a prostor klubu.

Model

6/ Sjednocení tvarů
Konečný vnější tvar objektu je definován křivkami vazníků a vymezuje prostory hřišť a centrální tribuny. Do tohoto primárního systému jsou pak vloženy hranoly zázemí a přidružených prostor.

Model

With: Technoprojekt Co-author: Tomáš Suchoň Type and year: Preliminary study, 2016 Location: Ostrava [CZ] Estimated cost: 110,0 mil. CZK