B.jpg

Profil

PROFIL

> Autorizovaná architektka s několika lety praxe

> Práce na všech stupních projektové dokumentace

> Zkušenosti s rezidenčními, komerčními i průmyslovými objekty, s rekonstrukcemi, urbanismem i interiérovým designem

> Profesionální uživatel CAD softwarů

> Prezentační a grafické schopnosti

> Schopnost vytvořit realistické vizualizace

> Aktivní zájem o architekturu

> Účast na mnoha workshopech a soutěžích

> Mezinárodní zkušenosti

> Stavební dozor na stavbě na Novém Zélandu

> Studium na  univerzitě v rakouském Grazu

> Cestování po Latinské Americe, Jihovýchodní Asii a Novém Zélandu

VZDĚLÁNÍ

Autorizovaný architekt ČKA

> 2017 Architektura (A.1), č.4534

Vysoké učení technické v Brně

//VUT Brno [CZ]

> 2006 – 2012 Fakulta architektury

Titul Ing.arch.

Technische Universität Graz

//TU Graz [AT]

> 2010 – 2011 Fakulta architektury

Erasmus Exchange Program

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

RMJM Prague s.r.o. //Ostrava [CZ]

> 2018 – nyní   Senior architekt

Architema, s.r.o. //Ostrava [CZ]

> 2015 – 2017   Architekt

LIBOR Ltd //Christchurch [NZ]

> 2014   Stavební dozor

> 2014   Architektonické hodnocení

>> Letter of recommendation

MAURA //Brno [CZ]

> 2013   Externí spolupráce

> 2012   Architekt

//Ostrava [CZ]

> 2013   Architekt

> léto 2011   Junior Architekt

CETECHO s.r.o. //Brno [CZ]

> léto 2010  Externí designer

ARKISS //Havířov [CZ]

> léto 2009,2008   Junior Architekt